Důbrava Regum 200ml - ReproObchod.cz

Důbrava Regum 200ml

Kód zboží: 8594005500761

Regum 200ml - Ochranný a konzervační prostředek k ošetření pryžových výrobků.

 • Cena vč. DPH:100 Kč
 • Cena bez DPH:83 Kč
 • Dostupnost: Skladem (2 ks)
Množství:

Důbrava Regum 200ml

Regum 200ml - Ochranný a konzervační prostředek k ošetření pryžových výrobků.  Důbrava chemické výrobní družstvo

U nás v oboru se využívá na ošetření starších gumových závěsů basových reproduktorů, pro navrácení pružnosti a měkkosti. Díky čemuž klesne rezonanční kmitočet Fs.

 • zabraňuje oxidaci a stárnutí pryže
 • prodlužuje životnost pryžových výrobků
 • obnovuje elastičnost, pružnost a soudržnost
 • je určen pro výrobky vystavené slunci, mrazu a vlhkosti

 

Upozornění:

Varování

 • Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
 • Při používaní tohoto výrobku nejezte, nepijte, ani nekuřte.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů
 • EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskaní kůže. Obsahuje: Alkanes,C14-17, chloro; ES 287-477-0

 

Hlavní menu
Košík

Košík je prázdný